[ ORAKLE s.r.o. ]

Vyvážení septiků a jímek

Vyvážíme obsah jímek a septiků včetně zajištění odvozu a likvidace v čistírně odpadních vod. Běžně využíváme sací hadice do délky 30 metrů. V případě potřeby sání ze vzdálenějšího místa je třeba toto sdělit již při objednávce.


Minimální účtovaná doba práce, ve které je zahrnuto natažení sacích hadic, sání, čerpání, čištění a vymytí jímek je 1 hodina

Čistící a sací technika

Používáme nejlepší možnou techniku na trhu – vůz s recyklační nástavbou KAISER.

  • Recyklace nasátého odpadu RotaMax pro současné vysokotlaké čištění kanalizace a odsávání splavených nečistot do kalové nádrže.
  • Výhodný pro rychlé vysátí kalových jímek, tukových lapolů, tuhých odpadů z jímek a nádrží (lapáky písku, dosazovací nádrže apod.) a to i z velkých dálek a hloubek. 
  • Vysokotlakou pistolí můžeme vyčistit vysátou jímku do čista.
  • Hydraulické sací rameno dosáhne snadno na hůře přístupná a vzdálenější místa, třeba i za plot, aniž by ho poničily přehozené savice.
  • Otočný buben s velkou hadicí na tlakovou vodu a pevný buben s malou hadicí na tlakovou vodu.

Malý vůz je vhodný na čištění domovních přípojek, domovních kanalizací (stoupačky, přípojky, WC, odpady z dřezů a umyvadel) i dešťových, dvorních vpustí apod. Auto disponuje velkým množstvím trysek pro čištění zanesené kanalizace.