[ ORAKLE s.r.o. ]

Revize kanalizace kamerou

Náš úspěch a vysoká kvalita čištění jsou založeny na důslednosti, přesnosti a volbě vhodného nástroje, nikoliv na pouhém používání síly tlakové vody. Dá se říci, že teprve revize kanalizace kamerou nás naučila používat vhodné nástroje. Tím, že jsme viděli jak nám nástroje v kanalizaci vlastně pracují.

  • Vidíme do kanalizace.
  • Vidíme, jak pracují trysky a frézy přímo v kanalizaci.
  • Vidíme do všech obtížně přístupných míst jako jsou (komíny, větrací šachty, mezistropní prostory atd.)

Z pohledu klienta pak prohlídka potrubí kamerou odhalí očím skrytý problém a jeho pozici v potrubí. Díky tomu provedeme trasování a připravíme kalkulaci. 

Kamerové systémy do kanalizace

Co je třeba k prohlídce a revizi kanalizace? Pořádná kamera! Na revize vyjíždíme jedním ze dvou profi kamerových systémů. Při kamerové prohlídce kanalizace do obrazu prolínají ujetou vzdálenost i popis závad včetně velikosti trhlin, přesahu hrdel, ovality a spádu potrubí. Vše zaznamenají na videozáznam na CD nebo flash.Protokol je tvořen fotografiemi a popisy nálezů dle normy EN-13508-2. PROTOKOL..

Výbava kamerového vozu

  • Kamerový vozík pro prohlídky kanalizace od DN 150 až 1200, rotační kamerová hlava s optickým zoomemm, opěrné kolo pro prohlídky stok vejčitého profilu, technologie pro kontinuální měření ovality (deformace), jezdící kamera pro revize kanalizace.
  • Laser pro měření profilu potrubí a velikosti závad, technologie pro měření sklonu potrubí, sonda a zařízení pro trasování kanalizace, multifunkční tiskárna pro tisk zpráv přímo na místě prohlídky, tlačná kamera pro prohlídky potrubí do DN 200, tlačná minikamera pro prohlídky odpadního potrubí od DN 40, záznamová mechanika (CD/flash).

Jsou-li v potrubí přípojky, je možné snadno zahnout do připojeného potrubí. Velikost optimalizované inteligentní hlavice JETCAM 40 umožňuje vizualizované čištění potrubí o průměru od DN 70 do DN 300 mm Tento řízený proces může být realizován jak ve směru proudění (např. sklep), tak proti směru proudění (např. kontrolní šachta). Přístroj je tedy zejména provozován v lokální síti prostřednictvím sběrných kanálů směrem do soukromého domácího bodu a naopak.