[ ORAKLE s.r.o. ]

Tlaková zkouška vzduchem

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace zahrnuje:

  • osazení 2 ks tlakových uzávěrů do potrubí,
  • natlakování a provedení zkoušky,
  • vyhodnocení zkoušky a vypracování protokolu (UKÁZKOVÝ PROTOKOL).

Předpokladem pro provedení zkoušky stlačeným vzduchem je:

  • vyčištěné potrubí a dno revizní šachty,
  • možnost příjezdu techniky k revizní šachtě,
  • možnost osazení tlakových uzávěrů do odboček zkoušeného úseku.

Zkoušky těsnosti provádíme dle ČSN EN 1610.